Hemligheten med snabbläsning: hur jag läser 365 böcker på ett år

Snabbläsning är en färdighet som många av oss drömmer om. Att snabbt kunna läsa böcker, artiklar och annat material kan öppna upp en värld av kunskap. Men för många kan uppgiften att bemästra snabbläsning verka skrämmande. Detta var verkligen fallet för mig när jag först satte mig för att läsa 365 böcker på ett år. Efter mycket övning och engagemang kunde jag nå mitt mål och framgångsrikt läsa 365 böcker på ett år. I den här bloggen kommer jag att dela med mig av teknikerna jag använde för att bli snabbläsare och hur du också kan!

Hastighetsläsning är en metod för att snabbt läsa en stor mängd information på kort tid. Det handlar om tekniker som att skanna, skumma och använda minnesmetoder. Snabbläsning kan användas för att snabbt absorbera en stor mängd text, vilket gör att du mer effektivt kan ta in information från böcker, artiklar och andra källor.

I början av året satte jag upp ett mål för mig själv att läsa 365 böcker på ett år. Att läsa 365 böcker på ett år är skrämmande för även de mest ivrig läsarna, så jag visste att jag var tvungen att använda snabbläsningstekniker för att nå mitt mål. Jag ville också kunna komma ihåg och förstå materialet jag läste, så jag visste att jag var tvungen att använda mer än att bara skumma och skanna. Jag var fast besluten att läsa varenda bok, så jag gav mig av på min resa för att bemästra konsten att snabbläsning.

1. Att välja rätt böcker

Det första steget till framgångsrik snabbläsning är att välja rätt böcker. Jag läste alla typer av genrer, men jag fokuserade främst på fackböcker som var intressanta och informativa. Jag valde böcker som handlade om en mängd olika ämnen och som skulle utmana mig att bli en bättre läsare.

2. Sätt tydliga mål

Jag satte också upp tydliga mål för hur många böcker jag skulle läsa varje vecka eller månad. Inget fick gå före – saker som att ta nytt cv-foto satte jag efter prion att läsa. Detta gjorde att jag kunde hålla mig ansvarig för att jag nådde mitt mål. Jag använde också tidsspårningsappar för att hjälpa mig hålla reda på hur mycket tid jag ägnade åt att läsa.

3. Bygga en läsvana

Det viktigaste steget i snabbläsning är att utveckla en läsvana. Lite varje dag, överallt. Jag läste till och med i pauserna när jag jobbade med event. Detta tog lite tid och engagemang, men det var värt det. Jag bestämde mig för att läsa minst 30 minuter varje dag och ökade gradvis tiden allt eftersom jag blev mer bekväm med snabbläsningsteknikerna.

 

Öva skimming & scanning

Skimming och scanning är tekniker som används för att snabbt läsa och förstå en text. Skimming innebär att man snabbt skannar texten för att hitta huvudidéerna och nyckelorden. Skanning innebär att söka efter specifika ord eller fraser. Jag övade dessa tekniker dagligen och tog tid för att se hur snabbt jag kunde läsa och förstå en text. Mina tankar går lite hur vi som jobbar som fotograf Stockholm scannar bilder innan vi tar dem, i våra huvuden. Kompositionen, liksom.

Slutligen använde jag minnesmetoder för att hjälpa mig komma ihåg informationen jag läste. Minnesmetoder är tekniker som används för att komma ihåg stora mängder information. Jag läste ett avsnitt av texten, stängde boken och försökte komma ihåg så mycket jag kunde. Detta var ett bra sätt att säkerställa att jag faktiskt förstod materialet.

Att hålla fast vid rutinen var den mest utmanande delen av min snabbläsningsresa. Till hjälp skapade jag ett schema över när jag skulle läsa och vilken typ av material jag skulle läsa. Detta gav mig struktur och gjorde att jag kunde hålla mig på banan.

 

Förutom att schemalägga tid att läsa, spårade jag också mina framsteg för att säkerställa att jag höll mig på rätt spår. Jag förde en dagbok över mina framsteg och skrev ner alla tips eller tekniker som jag tyckte var hjälpsamma. Detta gjorde att jag kunde hålla mig motiverad och fokusera på mitt mål.

Slutligen använde jag ansvarsåtgärder för att säkerställa att jag höll mig till rutinen. Jag gick med i en snabbläsningsgrupp och vi stöttade och uppmuntrade varandra att hålla sig på rätt spår. Det här var ett bra sätt att hålla sig motiverad och ansluten till andra snabbläsare.

Reflektion över upplevelsen

Att läsa 365 böcker på ett år var en givande upplevelse. Det lärde mig vikten av engagemang och uthållighet. Det gav mig också en uppskattning för kraften i snabbläsning och hur det kan gynna alla som vill läsa mer effektivt.

Snabbläsning har hjälpt mig att bli en bättre läsare. Jag kan snabbt förstå och bearbeta materialet, vilket gör att jag kan få mer kunskap på kortare tid. Jag tycker också att jag är mer självsäker när jag läser komplexa …

continue reading
Inga kommentarer